Hotel Sofra

Lokalizacja: Mielno Powierzchnia: ok. 18'000 Data realizacji: 2020

Projekt rozbudowy i przebudowy hotelu Sofra